Sesiuni interne de referate si comunicari stiintifice SCDA 23.02.2018-30.03.2018

Programul sesiunilor interne de comunicari stiintifice SCDA Turda

23 februarie 2018

Comporarea unor soiuri de grâu de toamnã la infectiile cu Fusarium spp.
Drd. ing. Laura SOPTEREAN, sef lucr. dr. Loredana SUCIU, prof dr. Carmen PUIA

Reziduuri de pesticide versus micotoxine
Sef lucr. dr. Loredana SUCIU, drd. ing. Laura SOPTEREAN, Sef lucr.dr.Vasile FLORIAN, prof dr.Carmen PUIA

Fungi entomopatogeni si potentialul lor ca agenti de biocontrol
Drd. ing. VÃSII Alexandru, prof dr. Carmen PUIA

Diversitatea speciilor de Alternaria în cadrul speciilor gazdã
Drd. ing. Cristina ILEA, prof dr. Carmen PUIA

02 martie 2018

Rezultatele de productie si de calitate obþinute la soiurile si liniile de grâu de toamnã testate în cadrul proiectului ADER 111
Dr.Rozalia Kadar, dr.Ionut Racz, dr.Adrian Ceclan, drd.Diana Hiriscãu, dr.Mihaela Marinciu, dr.Gabriela Pãunescu,
dr.Maria Voica, ing.Cornelia Tican

Rezultate ale cercetãrilor privind influenþa unor factori tehnologici asupra producþiei si calitãtii la ovãzul de primãvarã la SCDA Turda
drd. Rares Huza, dr. Rozalia Kadar, prof. dr. Marcel Duda

Aprecierea tolerantei la seceta indusã – un obiectiv nou al programului de ameliorare a orzului de primãvarã cu douã rânduri de la SCDA Turda
Drd. Emanuela Filip, dr.Russu Florin, drd.Ioana Porumb, Prof.dr.Pamfil Doru

Gruparea unor genotipuri din colecþia de orzoaicã de la SCDA Turda si analiza geneticã a unor caractere cantitative
Drd.Ioana Porumb, dr.Russu Florin, drd.Emanuela Filip, prof.dr.Rotar Ioan, prof.dr.Savatti Mircea

09 martie 2018

Monitorizarea regimului termic si hidric al solurilor din Câmpia Transilvaniei si recomandãri agrotehnice
Prof. dr. Teodor Rusu

TEO TD, MIRUNA TD si NICOLA TD cele mai recente creatii ale SCDA TURDA în domeniul ameliorãrii soiei
Dr. ing. Camelia URDÃ, dr. ing. Raluca REZI, dr. ing. Eugen MURESANU

Metale grele in plante de culturã
Prof.dr.Edward Muntean, dr.Nicoleta Muntean, prof.dr.Marcel Duda

Studiul gradului de înrudire asupra unor linii consangvinizate de porumb create la SCDA Turda
Drd.ing.Andrei VARGA, dr.ing.Voichita HAS, dr.ing.Ana COPÂNDEAN, drd.ing.Roxana CÃLUGÃR, dr.ing.Carmen VANA

Efectul de lungã duratã a sistemelor de lucrare a solului si fertilizare asupra unor însusiri ale solului si producþiei de grâu de toamnã în Câmpia Transilvaniei
Dr.ing.Felicia Chetan, dr.ing.Florin Russu, dr.ing.Felicia Muresanu.

16 martie 2018

Prezentarea soiului de cânepã monoicã ,,Succesiv’’
Dr. Lorena Diana POPA, dr.Alexandra Andreea BUBURUZ

Observatii cu privire la atacul dãunãtorilor specifici rapitei de toamnã în anul agricol 2016-2017.
Dr.Paula Lucelia URSACHE, dr.Elena TROTUS

Cercetãri privind influenþa spatiului optim de nutritie la specia Dracocephalum moldavica L.(mãtãciune) cultivate în conditiile de la SCDA Secuieni.
Dr.Oana MIRZAN, dr.Margareta NAIE

Rezultate privind influenþa îngrãsãmintelor verzi asupra elementelor de productivitate si a productiei la inul pentru ulei
Drd.ing.Cristina Soaitã, prof.dr.Marcel DUDA

Retrospectivã (sau memoriu de activitate) asupra rezultatelor activitãtii de cercetare stiintificã la SCDA Turda. (1973-2018)
Dr.biolog Dana Malschi.

23 martie 2018

Efectul fertilizãrii si amendãrii îndelungate asupra compoziþiei floristice a buruienilor la cultura de porumb pe luvosolurile de la SCDA Livada
Drd.ing. David Ana Teodora, drd.ing.Mondici Susana

Importanta tratamentului semintelor de grâu în prevenirea aparitiei fitopatogenilor cu infectie germinalã.
Drd.ing.Pop Natalia Oana, dr.ing.Goga Nicolae

Particularitãti ale conditiilor pedo-climatice din nord-vestul þãrii, Livada, 2015-2017
Dr.ing.Bãnãteanu Cecilia, drd.ing.David Ana Teodora, drd.Costantea Dan

Cercetari privind eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura grâului pe trei tipuri de sol in zona din nord-vest a României
Drd. Susana Mondici, dr.ing. Teofil Fritea

Variabilitatea unor însusiri morfologice si de productie la un set de hibrizi de porumb zaharat.
Drd.Luana PACURAR, prof.dr.Maria APAHIDEAN, dr.ing.Voichita HAS, prof.dr.Edward MUNTEANU

30 martie 2018

Rezultate preliminare privind influenta tratamentelor pe vegetatie cu uleiuri esentiale asupra prevenirii si combaterii agentilor de dãunare din cultura de porumb, testate în cadrul proiectului ADER 4.1.4.
Drd.Laura SOPTEREAN, dr.ing.Loredana SUCIU, drd.ing.Ana Maria VALEAN, dr.Felicia MURESANU, dr.Dana MALSCHI, dr.Rozalia KADAR, dr.Ana COPÂNDEAN

Cercetãri privind comportarea unor soiuri de grâu de toamnã în conditiile de la SCDA Lovrin
Dr.ing.Gabriela Gorinoiu, dr.ing.Sorin Pîþu

Cercetãri privind influenta fertilizãrii de lungã duratã asupra calitãtii productiei de grâu
Dr.ing.Alina Agapie