Sesiuni interne de referate si comunicari stiintifice SCDA 23.02.2017-30.03.2017

PROGRAMUL SESIUNII INTERNE DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 2017

23 februarie 2017:

1. INFLUENȚA TRATAMENTELOR PE VEGETAȚIE ASUPRA PARAMETRILOR DE PRODUCȚIE ȘI CALITATE LA ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ

Autori: SUCIU Loredana, ŞOPTEREAN Laura, RUSSU Florin 

2.BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU ATENUAREA EFECTULUI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA AGRICULTURII 

Autor: . Prof. dr. Teodor RUSU  

3.ESTIMAREA VARIABILITĂȚII ȘI A TRANSMITERII EREDITARE A UNOR CARACTERE CANTITATIVE LA ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ

Autori:Drd.Ioana PORUMB, dr.RUSSU Florin, Prof.dr.ROTAR Ioan,dr.MOLDOVAN Vasile 

4.CERCETARI ASUPRA CONTAMINARII BOABELOR DE PORUMB CU HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE

Autori :prof.dr.Edward MUNTEAN, prof.dr.Marcel DUDA, dr.Nicoleta MUNTEAN 

5.COMPORTAREA UNOR HIBRIZI DE PORUMB ZAHARAT PRIVIND UNELE COMPONENTE MORFOPRODUCTIVE SI DE CALITATE IN CONDITIILE DIN CAMPIA TRANSILVANIEI

Autori : drd.Luana PACURAR, drd.Anca CECLAN, prof.dr.Edward MUNTEAN, prof dr. Maria APAHIDEAN,dr.Voichita HAS.

2 martie 2017:

6.INFLUENȚA DIVERSIFICĂRII CITOPLASMATICE ASUPRA UNOR CARACTERE DE INTERES AGRONOMIC LA PORUMB

Autori: Drd.CĂLUGĂR Roxana, dr.HAȘ Voichița, drd.VARGA Andrei, dr.VANA Carmen, dr.COPÂNDEAN Ana, prof.dr.HAȘ Ioan

7.VALOAREA GENETICĂ A UNOR LINII CONSANGVINIZATE NOU CREATE ÎN AMELIORAREA PORUMBULUI

Autori: Drd.VANA Carmen, dr.HAȘ Voichița, dr.COPÂNDEAN Ana, drd.CĂLUGĂr Roxana, drd.VARGA Andrei

8.DETERMINAREA GRADULUI DE ÎNRUDIRE LA UNELE LINII CONSANGVINIZATE DE PORUMB CU ORIGINE COMUNĂ

Autori: Drd.VARGA Andrei, dr.HAȘ Voichița, drd.CĂLUGĂR Roxana, dr.VANA Carmen, dr.COPANDEAN Ana

9.REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND UNELE CARACTERE VEGETATIVE LA UN SORTIMENT DE HIBRIZI DE PORUMB IN ANUL 2016.

Autori: drd.Anca CECLAN, drd.Luana PACURAR, dr.Voichita HAS

10.CERCETĂRI PRIVIND INFLUENTA EPOCI DE SEMĂNAT A HIBRIZILOR SIMPLI FORME PARENTALE ASUPRA PRODUCȚIEI DE SĂMÂNȚĂ LA HIBRIDUL TURDA 200.

Autori:Drd. Alexandru GHEȚE, dr. ing. Ana COPÂNDEAN, dr. ing. Voichița HAȘ,  prof. dr. Ioan HAȘ, prof. dr. Marcel DUDA

9 martie 2017:

11.CERCETĂRI PRIVIND ROLUL DIVERSITĂȚII CITOPLASMATICE ÎN INFECȚIILE CU FUSARIUM SPP.

Autori: Drd.ŞOPTEREAN Laura, dr.Loredana SUCIU,  drd.Ana-Maria VĂLEAN, dr.Roxana CĂLUGĂR, dr.Felicia MUREŞANU, prof.dr.Carmen PUIA

12.CERCETĂRI PRIVIND DĂUNĂTORII GRÂULUI ȘI COMBATEREA LOR INTEGRATĂ, ÎN ANII 2015 ȘI 2016, LA SCDA TURDA

Autori:  Drd.Ionel Dragoş DĂRAB, dr.Dana MALSCHI, drd.Ana-Maria VĂLEAN, drd.Adina Daniela TĂRĂU, dr.Cornel CHEŢAN, prof.dr.Ion OLTEAN

13.IMPORTANȚA FAUNEI DE ARTROPODE UTILE ÎN LIMITAREA DĂUNĂTORILOR GRÂULUI, LA SCDA TURDA

Autori:  Drd.Ana-Maria VĂLEAN, drd.Adina Daniela TĂRĂU, drd.Laura ȘOPTEREAN, dr.Dana MALSCHI, prof.dr.Ion OLTEAN.

14.STUDIUL COMPORTĂRII LINIILOR CONSANGVINIZATE ISONUCLEARE LA ATACUL SFREDELITORULUI PORUMBULUI (OSTRINIA NUBILALIS HBN.)

Autori:  Drd.Adina Daniela TĂRĂU, dr.Felicia Mureșanu, drd.Ana-Maria Vălean, drd.Roxana CĂLUGĂR, prof.dr.Ion OLTEAN

15.INFLUENŢA CONDIŢIILOR CLIMATICE ASUPRA CALITǍŢII RECOLTEI LA GRȂUL DE TOAMNǍ

Autori:  Dr.Ionuţ RACZ, dr.Rozalia KADAR, dr.Adrian CECLAN, ing..Diana HIRIṢCǍU

16 martie 2017:

16.STUDIUL STABILITĂŢII CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE, MMB-ULUI ŞI ÎNĂLŢIMII DE INSERŢIE A PRIMEI PĂSTĂI LA SOIURI DE SOIA CREATE LA SCDA TURDA

Autori:  Dr.Camelia URDĂ, dr.Raluca REZI, dr.Eugen MUREŞANU

17.DETERMINAREA MARJEI BRUTE SI A PRAGULUI DE RENTABILITATE LA CULTURILE DE CAMP CARE PRIMESC SPRIJIN CUPLAT

 Autor: Dr.Ana Ursu, CS II, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala, ASAS, Bucuresti, ICDEADR

18. TESTAREA UNOR SUBSTANTE ACTIVE NOI PENTRU COMBATEREA SFREDELITORULUI PORUMBULUI (OSTRINIA NUBILALISHBN), LA INCDA FUNDULEA SI SCDA TURDA

Autori: Dr.GEORGESCU Emil, dr.Lidia CANA, drd.Adina TARAU, drd.Ana Maria VALEAN dr.Luxita RASNOVEANU, dr.Felicia MURESANU

19.CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ENTOMOLOGIE XXV INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY (ICE), 2016, ORLANDO, SUA

Autor: Dr.GEORGESCU Emil, INCDA Fundulea

20.STUDII PRIVIND ACȚIUNEA A TREISPREZECE EXTRACTE VEGETALE ASUPRA GERMINAȚIEI CARIOPSELOR DE Z. MAYS

 Autor: FATU Viorel, ICDPP BUCURESTI

23 martie 2017:

21.DATE NOI PRIVIND PROTECTIA CULTURILOR DE PORUMB IMPOTRIVA DAUNATORILOR SPECIFICI.

Autori :Dr.ElenA TROTUS, dr.Alexandra Andreea BUBURUZ, dr.Paula Lucelia URSACHE

22.CERCETARI PRIVIND INFLUENTA ,,METODEI SECUIENI’’ASUPRA PRODUCTIEI DE SAMANTA LA CANEPA MONOICA (CANABIS SATIVA L.)CULTIVATE IN CONDITIILE PEDOCLIMATICE DIN CENTRUL MOLDOVEI.

Autor:Dr.Alexandra LEONTE

23.CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA UNOR AMESTECURI DE GRAMINEE SI LEGUMINOASE PERENE IN VEDEREA INFIINTARII PAJISTILOR TEMPORARE CU FOLOSIRE MIXTA, IN CONDITIILE PEDOCLIMATICE DIN CENTRUL MOLDOVEI

Autori :Dr.Margareta NAIE, dr.Elena TROTUS, dr.Cornelia LUPU

24.MANIFESTAREA COMPLEXULUI FOLIAR LA CULTURA GRÂULUI IN ANUL 2016

Autor:  Dr.Nicolae GOGA

25.COMBATEREA BURUIENILOR LA CULTURA DE SOIA ÎN CONDIŢIILE DE LA SCDA LIVADA

Autori:  Dr.Susana MONDICI, dr.Teofil FRITEA

26.EVALUAREA  PROGRESULUI GENETIC ÎN AMELIORAREA INULUI PENTRU FIBRĂ

Autor: Dr.Vasile ILEA