Revista Agricultura Transilvana nr.33 – Septembrie 2020

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

EVOLUȚIA CONDIȚIILOR CLIMATICE ȘI A REZERVEI DE APĂ DIN SOL ÎN ANUL AGRICOL 2019-2020
Dr.ing. Alina ȘIMON, drd.ing. Vasile OLTEAN, drd.ing. Alin POPA, dr.ing. Valeria DEAC, dr.ing. Marius BĂRDAȘ


STRUCTURA ORGANISMELOR DǍUNǍTOARE DIN CULTURILE DE CEREALE PǍIOASE
Dr.ing. Felicia MUREṢANU,dr.ing.Adina TǍRǍU, dr.ing.Rozalia KADAR,dr.ing.Florin RUSSU

RUGINA NEAGRĂ A GRÂULUI (Puccinia graminis f.sp. tritici)
Dr. ing. Rozalia KADAR, dr. ing. Ionuț RACZ

INFLUENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE ASUPRA CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII PRODUCŢIEI LA GRÂUL DE TOAMNĂ
Drd. ing. Vasile OLTEAN, dr. ing. Valeria DEAC, dr. ing. Alina SIMON, drd. Alin POPA, dr. ing. Marius BARDAŞ

PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU ÎNSĂMÂNȚAREA CULTURII DE GRÂU
Drd.ing Alin POPA, dr.ing. Alina ȘIMON, drd.ing. Vasile OLTEAN, dr.ing. Marius BĂRDAȘ, dr.ing Valeria DEAC, dr.ing. Felicia CHEȚAN


BĂLTIREA APEI UN EFECT DE COMPACTARE A SOLULUI
dr. ing. Felicia CHEŢAN, dr.ing. Cornel CHEŢAN, ing. Raul GOICEANU


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA FERTILIZĂRII FOLIARE ASUPRA PRODUCȚIEI LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ, LA SCDA TURDA, ÎN ANUL 2020
Dr. ing. Marius BĂRDAŞ, dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr. ing. Alina ȘIMON, dr. ing. Valeria DEAC, drd. ing Alin POPA, drd. ing Vasile OLTEAN


TEHNICI ŞI CRITERII DE SEPARARE ÎN FRACŢII DE SEMINŢE LA UN AMESTEC CONSUBSTANŢIAL ETEROGEN
Dr. ing. Grigore MOLDOVAN, ing. Ioan ŞOMLEA, ing. Cristian REIF

RITMUL DE MATURARE A HIBRIZILOR „DE TURDA”
Dr. ing. Voichiţa Haş, dr. ing. Ana Copândean, dr. ing. Carmen Vana, drd. Ing. Andrei Varga

ISA TD – NOUL SOI TIMPURIU DE SOIA, OMOLOGAT ÎN ANUL 2020
Dr. ing. Raluca REZI, dr. ing. Camelia URDĂ, drd. ing. Adrian NEGREA, dr. Ing. Eugen MUREȘANU

CONTROLUL RAPID, NEDISTRUCTIV, AL CALITĂȚII PRODUSELOR AGRICOLE
Dr.ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Edward MUNTEAN, dr. ing. Luana PĂCURAR, drd. ing. Anca CECLAN

FACTORII ANTINUTRITIVI DIN SOIA, O PIEDICĂ ÎN FURAJAREA DIRECTĂ A ANIMALELOR
Ing. Aipătioaie Marius-Gavril, dr. ing. Florin Russu, dr. ing. Camelia Urdă, ing. Costea Claudiu

INFLUENȚA FOTOPERIOADEI ŞI A TEMPERATURII ASUPRA ÎNFLORITULUI LA SOIA, ÎN CONDIȚIILE CLIMATICE ALE ANULUI 2020
drd. Adrian NEGREA, dr. ing. Raluca REZI, dr.ing. Camelia URDĂ, Drd. Vasilena SUCIU

COLECTAREA AMBALAJELOR,O PROBLEMĂ PENTRU FERMIERI ?
Drd. ing. Vasilena GHEORGHIEȘ, Prof. dr. Teodor RUSU, Dr.ing. Camelia URDĂ, Dr.ing. Florin RUSSU 89