Revista Agricultura Transilvana nr.32 – Martie 2020

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE 7

CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI 2019, ÎN ZONA TURDA

Dr. ing. Alina ŞIMON

COMPORTAREA SOIULUI DE GRÂU FACULTATIV TAISA, iN FUNCŢIE DE DATA SEMĂNATULUI

Drd.ing.DIANA HIRIŞCĂU, dr.ing.ROZALIA KADAR, drd.ing.ADINA VARADI

ROLUL VERNALIZĂRII ÎN INDUCEREA FRUTIFICĂRII LA GRÂUL DE TOAMNĂ

Dr. ing. Rozalia KADAR 21

INFLUENŢA TRATAMENTULUI CU SUBSTANŢE CU EFECT RETARDANT ASUPRA CULTURII GRÂULUI DE TOAMNĂ

Drd.ing.Adina Varadi, drd.ing.Diana Hirişcău, dr.ing.Rozalia Kadar

CERINŢELE ŞI CONSUMUL ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE LA CULTURA DE GRÂU DE TOAMNĂ

Dr.ing.Marius BĂRDAŞ, Dr.ing.Alina ŞIMON, Dr.ing.Felicia CHEŢAN, Dr.ing.Valeria DEAC, Drd.ing. Alin POPA, Drd.ing Vasile OLTEAN

CONDIŢII PENTRU REUŞITA UNEI CULTURI DE ORZOAICĂ DESTINATĂ INDUSTRIEI BERII

Dr. ing. Ioana PORUMB, dr. ing. Florin RUSSU, drd. Emanuela FILIP, drd. Ancuţa BOANTĂ, drd. Vasile OLTEAN, Gavrilă BORZA

INFLUENŢA FERTILIZĂRII CU DIFERITE DOZE DE AZOT ŞI FOSFOR ASUPRA PRODUCŢIEI LA ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ

Drd. ing. Vasile OLTEAN, dr. ing. Valeria DEAC, dr.ing. Alina ŞIMON, dr.ing. Felicia CHEŢAN, dr.ing.Marius BĂRDAŞ, drd.ing. Alin POPA 48

COMPORTAREA UNOR HIBRIZI DE TURDA ÎN CADRUL UNOR LOTURI DEMONSTRATIVE iN ANII 2018-2019

Drd. Andrei VARGA, dr. Voichiţa HAŞ, dr. Carmen VANA, drd. Anca CECLAN, dr. Roxana CALUGĂR, dr. Ana COPÂNDEAN

ASPECTE PRIVIND FERTILIZAREA CULTURII DE PORUMB

Drd. Alin POPA, dr. Alina ŞIMON, dr. Felicia CHEŢAN, dr. Marius BĂRDAŞ, dr. Valeria DEAC, drd. Vasile OLTEAN

ARGUMENTAREA UNOR RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND SEMĂNATUL DE PRECIZIE

Dr.ing. Grigore MOLDOVAN

SOIA-PRACTICI AGRICOLE ADAPTATE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Dr.ing. Felicia CHETAN, dr.ing. Cornel CHETAN

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SOIA

Dr.ing. Cornel CHETAN, dr.ing. Felicia CHETAN, drd.ing. Ioan GAGA

REACŢIA UNOR GENOTIPURI DE SOIA LA FERTILIZAREA MINERALĂ ÎN CONDIŢIILE PEDO-CLIMATICE DE LA SCDA TURDA

Drd. Vasilena SUCIU, prof. Teodor RUSU, dr.ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Raluca REZI, drd. ing. Adrian NEGREA, dr. ing. Eugen MUREŞANU 81

ONIX, FELIX, CRISTINA TD ŞI CARO TD, SOIURI DE SOIA ÎN PROCESUL DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ LA SCDA TURDA

drd. Adrian NEGREA, dr. ing. Raluca REZI, dr.ing. Camelia URDĂ, drd. Vasilena SUCIU, dr. ing. Eugen MUREŞANU

SPECII DE BURUIENI ÎNTÂLNITE ÎN CULTURILE AGRICOLE DE LA SCDA TURDA

Dr. ing. Alina ŞIMON, drd. ing. Vasile OLTEAN, drd. ing. Alin POPA, dr. ing. Felicia CHEŢAN, dr. ing. Valeria DEAC, dr. ing. Marius BĂRDAŞ

INFLUENŢA UNOR ELEMENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA DE SOIA ASUPRA ATACULUI DE ARSURĂ BACTERIANĂ

Dr.ing. Loredana SUCIU, Dr.ing. Felicia MUREŞANU, Dr. ing. Felicia CHETAN, Dr. Dana MALSCHI, Dr.ing Florin RUSSU

ACARIANUL FĂINII ACARUS SIRO L. – DĂUNATOR FRECVENT ÎN DEPOZITELE AGRICOLE

Drd. Ing. Gavrilă Borza