Programul sesiunilor interne de referate si comunicari stiintifice – SCDA Turda 2016

04 februarie 2016:

1. Analiza şirului de variaţie la unele genotipuri    studiate în sistem honeycomb.

               Autori: Dr.RUSSU Florin, drd.Ioana PORUMB.

2.Studiul capacităţii de producţie şi a compoziţiei  chimice a 25 de linii de orzoaică de primăvară create la S.C.D.A. Turda (2014 – 2015).

                Autori: Drd.Ioana PORUMB, dr.RUSSU Florin

3. Efectul tratamentelor neconventionale asupra patogenilor izolati de pe cariopsele de grau”

Autori: Prof.dr.Carmen PUIA, dr.SUCIU Loredana, MICLEA Raluca,USAMV CLUJ-NAPOCA

4.Stabilirea influenţei tehnologiei de cultivare a grâului asupra solului, producţiei şi profitului în zona Turda

Autori:dr.CHETAN Felicia, prof.dr. RUSU Teodor

5. Practici agricole recomandate pentru combaterea schimbarilor climatice.

Autor: Prof.dr.RUSU Teodor,USAMV CLUJ-NAPOCA

11 februarie 2016:

6. Influenţa condiţiilor climatice de la SCDA Turda asupra producţiei, la principalele soiuri de grâu de toamnă în ultimul deceniu.

          Autori:Dr.Ionuţ RACZ, dr.Adrian CECLAN, dr.ing.Vasile MOLDOVAN.

7. Cercetari privind comportarea unor populatii locale de grâu şi secară provenite din Transilvania, în condiţiile pedoclimatice ale Bărăganului de Nord

               Autori: D. TRIFAN, E. LUNGU, R. ISPAS, N. POPESCU,SCDA BRǍILA

8.Influenţa desimii de semănat şi a fertilizării asupra producţiei la soiurile de ovăz de primăvară, în condiţiile de la SCDA Turda

            Autori:drd.ing.Rareş HUZA, prof.dr. Marcel DUDA, dr.ing. Rozalia KADAR

9.Aspecte privind utilizarea regulatorilor de creştere în agricultură

            Autori:Drd.Adina VARADI, prof.dr.Marcel DUDA, dr.Rozalia KADAR

10.Controlul calităţii cerealelor prin spectrofotometrie NIR

               Autori:drd.Luana PACURAR, drd.Anca CECLAN, prof.dr.Edward MUNTEAN

18 februarie 2016:

11.Cercetari privind rolul diversitatii citoplasmatice asupra unor elemente de productie la porumb

Autori:Drd.CĂLUGĂR Roxana Elena,dr.HAŞ Voichita, drd.VARGA Andrei, dr.VANA Carmen Daniela, dr.COPȂNDEAN Ana, prof.dr.HAŞ Ioan

12.Studiul gradului de înrudire la unele linii consangvinizate de porumb create la S.C.D.A. Turda

      Autori: Drd.VARGA Andrei, dr.HAŞ Voichita, drd.CĂLUGĂR Roxana  Elena, dr.VANA Carmen Daniela, dr.COPANDEAN Ana, prof.dr.HAŞ Ioan

13.Progresul realizat în ameliorarea grâului de toamnă la SCDA Suceava,în cele şase decenii de la înfiinţare.

        Autor: Drd.ing.Constantin DROBOTĂ,SCDA SUCEAVA

14.Caracterizarea spectrofotometrică a carotenoidelor din boabele de porumb.

         Autori:drd.Anca CECLAN, drd.Luana PACURAR, prof.dr.Edward MUNTEAN

15.Profilul cromatografic al carotenoidelor din hibrizi de porumb creaţi la SCDA Turda.

         Autori:Prof.dr.Edward MUNTEAN, drd.Anca CECLAN, drd.Luana PACURAR, drd.Roxana CĂLUGĂR

25 februarie 2016:

16.Studiul capacităţii de restaurare a androsterilităţii citoplasmatice a unor populaţii locale timpurii de porumb din Transilvania”

Autori: Dr.VANA Carmen Daniela, dr.HAŞ Voichita, dr.COPANDEAN Ana, drd.CĂLUGĂR Roxana Elena, drd.VARGA Andrei, prof.dr.HAŞ Ioan

17. Studiul prolificităţii la porumbul timpuriu la S.C.D.A . – Turda,  în anii 2014-2015.

        Autori: Drd.SUCIU Emilia,dr.COPȂNDEAN Ana, dr.HAŞ Voichiţa, prof.dr.HAŞ Ioan

18. Ritmul de pierdere a apei din bob la unele linii consagvinizate, de la S.C.D.A. Turda, în anul 2015

       Autori: Drd.GHEŢE Alexandru Bogdan, dr.COPȂNDEAN Ana, dr.HAŞ Voichiţa, prof.dr.HAŞ Ioan

19. Factori de risc limitativi asupra unor forme parentale la porumb

        Autori: Drd.Claudiu Gabriel

BALAS BACONSCHI, dr.COPANDEAN Ana, prof.dr.HAŞ Ioan

20.Cercetări privind eficacitatea şi selectivitatea erbicidelor combinate în combaterea buruienilor din cultura de grâu de toamnă, de la SCDA TURDA.

           Autor:Dr. ing. Marius BĂRDAŞ

03 martie 2016:

21.Insecticidele neonicotinoide – importanta acestora in tratamentul semintelor de porumb si floarea-soarelui in Romania

          Autori:Dr.Carmen Mincea, dr.Maria Iamandei, drd.Roxana Dudoiu, ing.Daria Popa,ICDPP BUCUREŞTI

  1. 22.  Insecticide biologice realizate la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bucuresti

Autori: Drd.Ana-Cristina Fãtu, drd.Mihaela Monica Dinu, dr.Ana-Maria Andrei, ICDPP BUCUREŞTI

23.Cartarea capacitatii de productie a principalelor culturi agricole din Romania 

 Autor: Drd.Viorel FǍTU, ICDPP BUCUREŞTI

24. Cresterea sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis Hhn), in conditii de laborator, la INCDA Fundulea

Autori: Dr.Emil Georgescu, dr.Lidia Cana, dr.Constantin Popov,INCDA FUNDULEA

25.Reacţia unor hibrizii de porumb la infecţia cu Fusarium spp.

Autori: Drd.ŞOPTEREAN Laura Maria, dr.Alexandra Loredana SUCIU, drd.Ana-Maria VĂLEAN

10  martie 2016:

26.Cercetări privind influenţa desimii de semănat asupra producţiei de substanţă uscată la Sorghum bicolor L., în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.

              Autori: Dr.Simona–Florina POCHIŞCANU, drd.Paula URSACHE,SCDA SECUIENI

27.Cercetări privind influenţa ,,Metodei Secuieni’’asupra producţiei şi calităţii acesteia la cânepa monoică pentru fibră cultivate în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.

          Autori: Dr.Alexandra LEONTE, SCDA SECUIENI

28. Cercetări privind stabilirea distanţei optime de semănat la specia Sylibum marianum Gartn. cultivate în sistem ecologic în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.

          Autori:dr.Cătălina Adina DRUŢU, SCDA SECUIENI

29.Comportarea unor amestecuri de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării pajiştilor temporare în condiţiile Podişului Moldovenesc.

          Autori:drd.Margareta NAIE, dr.Elena TROTUŞ, SCDA SECUIENI

30.Importanţa dăunătorilor grâului în relaţie cu elementele eco-tehnologice culturale, în Transilvania

Autori:Conf.dr.Dana MALSCHI, dr.Felicia MUREŞANU, drd.Adina TĂRĂU, drd.Ana-Maria VĂLEAN, drd.Ionel DĂRAB, dr.Felicia CHEŢAN, dr.Cornel CHEŢAN, ing.Ştefan PATAKI, dr.Rozalia KADAR

 

17  martie 2016:

31.Manifestarea dăunătorului Diabrotica v.v. în diferite condiţii tehnologice şi tratamente chimice

Autori:Ing.Natalia Oana POP, dr.Nicolae GOGA

32.Aspecte ale manifestării carenţei de magneziu la porumb în experienţele staţionare (1967-2015) de la Livada

Autori:Ing.Ana Teodora MOLDOVAN

33.Realizări în ameliorarea trifoiului roşu la SCDA Livada în perioada 2013-2015.

Autori:Drd.Gergely Andrei ŞMIT, dr.Florica MOISA

34. Cercetări privind relaţia dintre gradul de atac al sfredelitorului – Ostrinia nubilalis Hbn. şi fuzariozele porumbului (Fusarium spp.) la SCDA Turda

Autori: Drd.Ana-Maria VĂLEAN, dr.Felicia MUREŞANU, drd.Laura ŞOPTEREAN, dr.Loredana SUCIU

35. Efectul aplicării sistemelor de lucrare a solului asupra rezervei de apă din sol şi a unor elemente de productivitate la cultura de mazăre verde afila

         Autori:Drd.ŞIMON Alina, prof.dr.RUSU Teodor

24 martie 2016:

36.Cercetări privind interacţiunea genotip x tratament x durata păstrării asupra calităţii seminţei (hibride) de porumb

Autori :Drd. Adrian BĂRBOS, dr.Grigore MOLDOVAN,prof.dr.Ioan HAŞ, ITCSMS CLUJ NAPOCA

37. Megazonarea soiurilor de soia Europene- comportarea acestora în condiţiile pedoclimatice de la SCDA Turda

Autori: Dr. Rezi Raluca-Dana, dr. Mureşanu Eugen , dr.Urdă Camelia-Anca

38. Influenţa gülleului asupra numărului de nodozităţi şi a producţiei la soiurile de soia Felix şi Onix.

Autor: Dr.Valeria DEAC

39.Variante de combatere a buruienilor din cultura de soia

         Autori:dr.Cheţan Cornel, prof.dr.Rusu Teodor

40. Controlul buruienilor la cultura de Artemisia annua

Autori: Ing.Zsuzsa FRISS , dr.Ioan POP,  ing.Iustina LOBONŢIU,SCDCB MUREŞ

 

Director                                   Secretar ştiinţific

Prof.Dr. Ioan HAŞ             Dr. ing. Felicia MUREŞANU