Concurs de promovare în grade profesionale în cercetarea științifică

Având în vedere prevederile  art.38 – art.55 a Regulamentului ASAS nr.3343/12.10.2012 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale a personalului de cercetare științifică și încadrarea pe funcții în instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea /coordonarea Academiei de Științe Agricole și silvice” Gheorghe Ionescu –Șișesti Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs de promovare în grade profesionale în cercetarea științifică a 6 posturi, la sediul instituției – Turda, str.Agriculturii nr.27, jud. Cluj, în data de 28 noiembrie 2023, ora 9.00.

Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul ștințific –  CS CERCETĂTOR ȘTINȚIFIC

AMELIORARE PORUMB

1.       M. Cristea, I. Căbulea, T. Sarca, 2004. Porumbul – Studiu Monografic – Vol I (Editura Academiei Române, București): Heterozisul la porumb, Ameliorarea și genetica porumbului.

2.       M. Savatti și colab., 2004. Tratat de ameliorarea plantelor (Editura Marineasa Timișoara): Variabilitatea genetică a plantelor, Bazele genetice ale ameliorării plantelor alogame, Recombinarea genetică, Metode neconvenționale folosite în ameliorarea plantelor.

3.       N.A. Săulescu, N.N. Săulescu, 1967. Câmpul de experiență (Ediția a II – a, Editura Agro-Silvică București).

4.       I. Haș, 2006. Producerea de sămânță la plantele agricole (Editura Academic Press, Cluj –Napoca): Producerea seminței hibride la porumb.

Vezi aici anuntul.