Anunt rezultate finale ale concursului din data de 19.03.2020, organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat/necalificat

Rezultate finale ale concursului din data de 19.03.2020, organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat/necalificat

Nr. Crt Nume si prenume Postul pentru care s-a candidat Punctaj final Rezultatul concursului
1 BORZA GAVRILĂ Paznic 96.50 ADMIS
2 ANDREI MIRELA LUCIA Muncitor Calificat în culturi vegetale – Lab. Ameliorare Porumb 93.67 ADMIS
3 BACIU VALER Mecanic Agricol- în cadrul Lab. Prot. Plantelor 92.00 ADMIS
4 DRAGOTĂ MARIANA Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut 91.67 ADMIS
5 TUŞA CODRUŢA ALINA Muncitor necalificat manipulant marfă- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe 91.34 ADMIS
6 VANCEA DORINEL Muncitor Calificat în construcții – ZIDAR-Compartiment Administrativ (echipa de construcții) 91.33 ADMIS
7 CÎNIPARIU GABRIELA MIHAIELA Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.2 Zootehnic 90.67 ADMIS
8 TUŞA VASILE CRISTIAN Mecanic Agricol- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe 89.17 ADMIS
9 SOPORAN DĂNUŢ Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut 88.67 ADMIS
10 MUREŞAN PAUL Casier –Incasator-Parcare –  Serviciul Patrimoniu Investitii Marketing si Actionari 88.67 ADMIS
11 ANCA EUSEBIU FLORIN Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.2 Zootehnic 85.83 ADMIS
12 TULI MARINEL Muncitor necalificat manipulant marfă- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe 83.00 ADMIS
13 DAVID NICOLAE Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut 80.00 ADMIS
14 FRUNZAREANU GEORGE MIREL Muncitor Calificat în construcții – INSTALATOR-Compartiment Administrativ (echipa de construcții) 79.00 ADMIS
15 VÎTCĂ IOAN Mecanic Agricol- în cadrul Lab. Amel. Păioase 66.83 ADMIS
16 POP FLORIAN DĂNUŢ Paznic 10.00 RESPINS
17 TURDEAN IOAN Muncitor Necalificat în construcții –Compartiment Administrativ (echipa de construcții) NEPREZENTARE       RESPINS

Preşedinte

Dr.ing.Cheţan Cornel