Anunt privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor scoase la concursul ce va avea loc in data de 19.03.2020 (CS gr.I, CS gr.III și ACS)

ANUNȚ,

Privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor scoase la concursul ce va avea loc in data de 19.03.2020 (CS gr.I, CS gr.III și ACS)

În urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce va fi organizat în 19.03.2020 pentru ocuparea unor posturi vacante ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, comisia de concurs a constatat următoarele:

  • Muntean Edward Ioan  – dosar admis;
  • Pentru postul de cercetător științific gr. III s-a depus dosarul de înscriere la concurs al următorului candidat:
  • Suciu Alexandra Loredana – dosar admis;
  • Pentru postul de asistent de cercetare științifică în zootehnie s-au depus dosarele de înscriere la concurs ale următorilor candidați:
  • Aipătioaie Marius Gavril – dosar admis;
  • Văsuți Cătălin – dosar admis.

Președinte:

Dr.ing. Mureșanu Felicia