Anunt privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concusul din data de 15.02.2024

ANUNȚ Nr. 255 / 08.02.2024 privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concusul din data de 15.02.2024

Nr. 255 / 08.02.2024
ANUNȚ,
Privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concusul din data de 15.02.2024
În urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea a unui nr.de 18 functii contractuale de executie vacante sau care se vor vacanta, care se va desfasura în data 15.02.2024, comisiile stabilite pentru organizarea și desfășurarea concursului, au verificat îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, conform Hotararii nr. 1336 / 2022, si au hotarat următoarele:
Pentru funcţia contractuală de -expert achizitii publice gradul profesional III-I
Cod numeric de identificare – 246 – RESPINS (nu îndeplinește cerința de minim 3 ani vechime în activitatea economică)
Pentru funcţia contractuală de contabil gradul professional II
Cod numeric de identificare – 228 – RESPINS (fără experiență în contabilitate)
Cod numeric de identificare – 239 – ADMIS
Președinte: Comisia de concurs (pentru partea economică)
Ec Chetan Vasile Ovidiu ……………………………….
Pentru funcţia contractuală de – asistent de cercetare științifică
Cod numeric de identificare – 215 – ADMIS
Cod numeric de identificare – 234 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -tehnician agronom gradul profesional I –
Cod numeric de identificare – 244 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de – muncitor calificat treapta profesională IV-I (în culturi vegetale)
Cod numeric de identificare – 245 – ADMIS
Cod numeric de identificare – 243 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -muncitor calificat treapta profesională IV (în creșterea animalelor)
Cod numeric de identificare – 241- ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -muncitor calificat treapta profesională I (electromecanic)
Cod numeric de identificare – 235 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -paznic
Cod numeric de identificare – 242- ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -muncitor necalificat treapta profesională I (în culturi vegetale)
Cod numeric de identificare – 248 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -muncitor necalificat treapta profesională I (în zootehnie)
Cod numeric de identificare – 240 – ADMIS
Pentru funcţiile contractuale de -muncitori necalificat treapta profesională I (manipulant marfa)
Cod numeric de identificare – 238 – ADMIS
Cod numeric de identificare – 236 – ADMIS
Cod numeric de identificare -237 – ADMIS
Pentru funcţia contractuală de -muncitor necalificat treapta profesională I (femeie de serviciu)
Cod numeric de identificare – 237 – ADMIS
Cod numeric de identificare – 224 – ADMIS
Comisia de concurs (pentru cercetare și muncitori):
Președinte: – Dr. ing.Russu Florin Marian