Anunţ de intenţie privind identificarea de parteneri în vederea aplicării în cadrul acţiunii 1.2.3 a – programului operaţional competitivitate 2014-2020

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda intenţionează să propună spre finanţare din fonduri structurale, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate,  Acțiunea 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”, un proiect intitulat “ Studiul, îmbunătăţirea, conservarea şi utilizarea germoplasmei de porumb timpuriu din colecţia Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda pentru obţinerea de genotipuri adaptate condiţiilor specifice şi de nişă, în contextul încălzirii globale a climatului” având acronimul “CORNGERMHYBRID”.

În vederea elaborării proiectului şi în conformitate cu Ghidul Solicitantului, din Programul Operațional de Competitivitate 2014-2020, (www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3), Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda dorește să identifice parteneri din mediul economic privat interesați să beneficieze de expertiză în domeniul de specializare inteligentă: 1. Bioeconomie.

Prin Acțiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe sunt finanțate următoarele activități:

  • accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile și echipamentele de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calității și certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătăţite;
  • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii;
  • cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu întreprindrea în vederea realizării de produse/ procese/ tehnologii noi sau îmbunătățite ;
  • cercetări de piață.
  • dezvoltarea de soluţii inovatoare care să contribuie la diversificarea ofertei de piață, respectiv la creșterea competitivității întreprinderilor, fie prin adaptarea tehnologiilor existente, fie prin valorificarea superioară a acestora.
  • dezvoltarea de noi instrumente / proceduri de analiză dedicate domeniului specific, cu efect asupra creşterii competitivităţii economice a întreprinderii partenere.

Conform Ghidului Solicitantului (Secțiunea G), potențialii parteneri beneficiază de sprijin financiar nerambursabil sub formă de ajutor de minimis sau scheme de ajutor de stat. Exprimarea intenției de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, prin încheierea unui contract subsidiar.

Societăţile private interesate de parteneriat și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului sunt rugate să completeze şi să transmită, până la data de 30 iulie 2016, Expresia de interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe în domeniul menţionat conform Ghidului Solicitantului, Anexe, pg. 53 (www.poc.research.ro/ghid-unic-competitii-axa-1.

Exprimarea intenţiei de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părţi. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanţare, pe baza acordului de voinţă al ambelor părţi prin încheierea unui contract subsidiar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.

Adresa: Turda, str.Agriculturii nr.27, jud.Cluj

Tel:+40264311680(1) Fax:+40264311792

Email : secretariat@scdaturda.ro

Persoană de contact:

Dr. ing.Voichiţa HAŞ