Anunt construire punct abatorizare și prelucrare porcine

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda titular al proiectului – Construire punct abatorizare și prelucrare porcine, bovine și ovine- , anunță publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Construire punct abatorizare și prelucrare porcine, bovine și ovine’’, amplasat în Turda, str. Agricultorilor, nr.27, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, email office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între orele 9,00- 14,00; marti-miercuri-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00 -13,00, precum și la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.