Anunt concurs promovare 16.03.2022

Având în vedere prevederile art.38 – art.55 a Regulamentului ASAS nr.3343/12.10.2012 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale a personalului de cercetare științifică și încadrarea pe funcții în instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea /coordonarea Academiei de Științe Agricole și silvice” Gheorghe Ionescu –Șișesti
Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs de promovare în grade profesionale în cercetarea științifică a 5 posturi, la sediul instituției – Turda, str.Agriculturii nr.27, jud. Cluj, în data de 16 martie 2022, ora 9.00 după cum urmează:

  • 1 post de cercetător științific în domeniul ameliorare cereale păioase;
  • 1 post de cercetător științific în domeniul ameliorare soia ;
  • 1 post de cercetător științific în domeniul tehnologii ;
  • 1 post de cercetător științific gr.III în domeniul ameliorare cereale păioase;
  • 1 post de cercetător științific gr.III în domeniul protecția plantelor.

Conditiile minime pentru C.S.: 2 ani vechime în cercetare științifică de specialitate sau 4 ani în alte activități agricole,
Conditiile minime pentru C.S.gr III: 6 ani vechime în cercetare științifică de specialitate sau 4 ani daca are titlul de doctor.

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru cercetător științific (C.S.):
Probă eliminatorie la limbă engleză : – 16.03.2022 ora 9:00 – proba scrisă; ora 9:30 – proba orală;
Proba scrisă ( din specialitate ) – 16.03.2022 – ora 10.00;
Proba orala (din specialitate și tehnică experimentală) – 16.03.2022 ora 13.00 sau la o dată stabilită după afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru cercetător științific gr. III (C.S.III):
Analiza și evaluarea dosarelor – 16.03.2022 – ora 10.00;
Interviu – 16.03.2022 ora 13.00 sau la o dată stabilită după afișarea rezultatelor în urma analizei dosarelor.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la sediul unitații SCDA Turda (Comp. Resurse umane ) dosarul personal compus din documentele prevazute în Regulamentului ASAS nr.3343/12.10.2012.
Informaţii privind întocmirea dosarului, Regulamentul de concurs al ASAS , bibliografia, afișarea rezultatelor și termenul de depunere a contestațiilor se pot obţine de pe site-ul unității, la sediul instituției și la telefoanele 0264 / 311680 (1) Comp. Resurse Umane.

Termenul limită de înscriere este 11.03.2022 ora 15.00.

Bibliografie CS

Bibliografie CS III

Regulament ASAS privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor de profesionale

DIRECTOR,
DR.ING. TRITEAN NICOLAE