Ader 211 – Crearea de soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară destinate zonelor din Transilvania, Moldova şi vestul ţãrii

ADER 2.1.1. Crearea de soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară destinate zonelor din Transilvania, Moldova şi vestul ţãrii, pentru panificaţie, cu capacitate ridicată de producţie, competitive pe plan internaţional

Proiect ADER 2.1.1contractul de finanțare nr. 211/ 19.09.2019

Finanţare: Buget de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), plan sectorial pe anii 2019-2022

Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Director proiect: dr.ing.RozaliaKADAR,CSI

Parteneri:

SCDASecuieni(P1), responsabil proiect, dr.ing.Simona ISTICIOAIA, CSIII
SCDALivada(P2), responsabil proiect, dr.ing.Cecilia BANATEANU, CSII

INCDCSZ Brasov(P3) Dr.ing.Cornelia TICAN, CSIII
SCDALovrin(P4) responsabil proiect,dr.ing.Gabriela GORINOIU, CSII

OBIECTIVE:

– Identificarea şi introducerea în testarea oficială la ISTIS a 3 linii de grâu de toamnă, câte una în anii 2020, 2021 şi 2022, din programul de ameliorare care s-a derulat până acum, linii aflate în generaţia F8-F12, care să depăşească producţia soiurilor actuale, rezistente la boli şi încolţirea în spic, care să posede parametri calitativi superiori, comportare bună în procesul de panificaţie, la nivelul cerinţelor industriei prelucrătoare (conţinut în gluten peste 26%, deformarea glutenului 3-12 mm, indice de sedimentaţie Zeleny mai mare de 50 ml, indice de cădere Hagberg peste 220 secunde);

– creerea şi introducerea în testarea oficială ISTIS a 1-2 linii de grâu de primăvară, dintre liniile care acum se află în generația F4 , în anul 4 al proiectului (2022), cu talie mai scundă şi mai timpurii decât soiul aflat în prezent în cultură, pentru valorificarea condiţiilor pedo-climatice favorabile acestei culturi, unitatea care a depus prezentul proiect fiind singurul ofertant din ţară de soiuri pentru această specie;

– obţinerea liniilor dihaploide la grâu, prin utilizarea metodei „Triticum x Zea” în vederea reducerii ciclurilor de ameliorare, prin accelerarea procesului de homozigotare, şi în final, avansarea lansării în producţie a noilor soiuri;

– obținerea a două generații pe an la grâul de primăvară, pentru reducerea timpului necesar procesului de homozigotare;

– perfecţionarea metodelor de ameliorare prin realizarea studii şi cercetări cu caracter fundamental privind ereditatea caracterelor cantitative, indici de calitate, rezistenţa la boli, rezistenţa la stress-uri climatice.


REZULTATELE, BENEFICIILE PRECONIZATE, PROFIT ESTIMAT, RENTABILITATE:

– creşterea producţiei de grâu în România prin îmbunătăţirea performanţelor productive şi de calitate a noilor soiuri;

– 5 linii de grâu de toamnă;

– 1-2 linii de grâu de primăvară; – creerea unei germoplasme noi la grâul de toamnă şi de primăvară, care să asigure un viitor progres genetic;

– implementarea unor metode moderne şi ieftine de testare în sprijinul selecției liniilor valoroase;

– transferul în agricultura ecologică a unor soiuri adaptate şi mai puţin pretenţioase faţă de condiţiile pedo-climatice care posedă gene care le conferă o rezistenţă orizontală la majoritatea bollilor, făcând posibilă obţinerea de recolte lipsite de reziduuri toxice prin reducerea cantităţilor de pesticide.

MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ESTIMATE:

– multiplicarea seminţelor din noile soiuri prin procesul de producere de sămânţă pornind de la sămânţa amelioratorului;

– Brevetarea soiurilor pentru obţinerea de redevenţe în vederea obţinerii de fonduri suplimentare necesare continuării programului de ameliorare;

– publicarea de articole în reviste de specialitate;

– participare la simpozioane ştiinţifice interne şi internaţionale; pagină web cu informații privind rezultatele proiectului.

IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC ŞI SOCIAL:

– creerea unei germoplasme noi la grâul de toamnă şi de primăvară, care să asigure un viitor progres genetic;

– efectul economic al rezultatelor proiectului poate fi considerabil având în vedere că sporul de producţie realizat prin introducerea unui nou soi se obţine fără alte cheltuieli din partea unităţilor beneficiare, fiind astfel accesibil tuturor cultivatorilor, indiferent de puterea lor economică şi experienţa dovedeşte că răspândirea noilor soiuri se face uşor, prin producerea de sămânţă;

– pretabilitatea soiurilor nou create şi în agricultura ecologică, fiind astfel mai puţin pretenţioase faţă de condiţiile pedo-climatice posedând şi gene care le conferă o rezistenţă orizontală la majoritatea bollilor facând posibilă obţinerea de recolte lipsite de reziduuri toxice prin reducerea cantităţilor de pesticide

Anul 2019 : Faza 1 – Înfiinațarea experiențelor cu soiuri și linii de grâu de toamnă

Anul 2020 : Faza 2 – Caracterizarea preliminară a soiurilor și liniilor de grâu de toamnă și de primăvară

Anul 2021 : Faza 3 – Selecția liniilor de grâu de toamnă şi de primăvară după caractere agronomice importante şi indici de calitate