S-a stins din viata Prof.univ.dr. Ioan HAŞ - director al Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda

hasioan
Azi sufletele noastre plâng şi cu nespusă durere  anunţăm trecerea la cele veşnice a celui care a fost directorul, dascălul, omul şi prietenul nostru drag, Prof.univ.dr. Ioan HAŞ. Întregul colectiv al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este alături de familia îndurerată în aceste momente. Serviciile funerare vor avea loc Vineri, 6 Mai 2016 orele 1300 la Capela din Micro III, Turda. Vom păstra veşnică şi smerită amintire. Să vă fie drumul luminat!

SCDA2016

Proiect ID 874 SMIS 13996; Titlul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda”.
Tipul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Beneficiar – STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA
Valoare totală proiect: 25.038.830 lei

Principalele activitati SCDA Turda

-Laboratoare de ameliorare a porumbului, a  cerealelor paioase si a leguminoaselor;
-Protectia plantelor;
-Producerea, prelucrarea si tratarea semintelor;
-Tehnologii de cultura a plantelor de camp;
-Tineret de prasila pentru ovine si suine;
-Consultanta pentru dotarea cu tehnica si  echipamente agricole.

scdaturda