Anunt publicitar

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru HALĂ DEPOZITARE ÎN SISTEM COMBINAT AL SEMINȚELOR’’ în municipiul Turda, strada Aleea Durgăului, nr. F.N., județul Cluj.

Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului”.