Anunt concurs ocupare posturi vacante – 29.12.2020

ANUNŢ

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 29 decembrie 2020 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, temporar vacante pe perioadă determinată de 12 luni,conform H.G.nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • 1 post de electromecanic – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;
  • 1 post de mecanic utilaje – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;
  • 1 post de muncitor calificat în culturi vegetale – studii generale şi calificare/şcoală profesională , fără experienţă în domeniu;
  • 2 posturi de muncitori calificați în creșterea animalelor – studii generale şi calificare/şcoală profesională, fără experienţă în domeniu;
  • 3 posturi de muncitori necalificati în zootehnie – scoală generală, fără experiență;
  • 1 post de muncitor necalificat – încărcător-descărcător – şcoală generală, fără experiență;
  • 1 post de muncitor necalificat în culturi vegetale – şcoală generală, fără experiență.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

  • 21.12.2020 – termen limita de depunere a dosarelor;
  • 29.12.2020 – ora 10.00 proba scrisă / practică; ora 13.00 interviu.

Bibliografia pentru MUNCITOR CALIFICAT ÎN CULTURI VEGETALE

IOAN HAȘ, 2006, Producerea semințelor la plantele agricole. Editura AcademicPres, Cluj-Napoca.

TEODOR RUSU, 2005, Agrotehnică. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Bibliografia pentru MECANIC-UTILAJE

George S. Georgescu, Indrumator pentru atelierele mecanice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1979

Raducu, V. Raducu, N, Rusu Indrumator pentru ridicarea calificarii lacatusilor din constructiile de masini, Editura Tehnica

Mariana Constantin, Olguta Spornic, Vasilescu A, Neagu I Organe de masini. Manual liceial pentru profil tehnic-mecanic

Mai multe informații cu privire la conținutul dosarului de înscriere,bibliografia etc, se pot obține de la d-nul Mureșan Ioan Traian- economist la Comp. Resurse umane,salarizare, la sediul instituției, de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Director,

Dr.ing Tritean Nicolae