Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE

LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA PT. LUNA FEBRUARIE 2020 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017

Nr. 506  din 31.03.2020    

NR.

CRT.

FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI

ȘI ADAOSURI

SPECIFICARE

SPOR /

ADAOS

BAZA LEGALĂ

SPOR / ADAOS

0 1 2 3 4 5
1 Director II 8652 950

865

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

2 Contabil șef  II 6779 865

 347*

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 45/2009

OUG.114/2018

3 Secretar științific  II 7634 950

865

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

4 Șef de laborator II 7057 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

5 Șef de laborator II 6842  347* Indemn. hrană OUG.114/2018
6 Șef serviciu financiar-contabil II 5817 582

   347*

Spor CFP

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

7 Șef serviciu marketing II 5817  347* Indemn. hrană OUG.114/2018
8 Cercetător științific gr.I 7494 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

9 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 3747 475

174*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

10 Cercetător științific gr.II 6044-6097 950

   347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

11 Cercetător științific gr.III 3880-4291 950

  347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

12 Cercetător științific 3772-3776 950

  347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

13 Cercetător științific 3952 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
14 Asistent cercetare 3166-3949 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
15 Inginer agronom II 4271 509

 347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

16 Inginer agronom II 3753 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
17 Inginer mecanic IA –

 1/2 normă

2278 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
18 Inginer de sistem I 4444 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
19 Inginer II (mediu) 3718 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
20 Economist IA 4671 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
21 Economist I 4309-4417 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
22 Economist II 3458 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
23 Asistent I (M) 3589-3613 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
24 Asistent II (M) 3271 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
25 Tehnician mecanic IA 3547 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
26 Contabil IA (M) 3547 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
27 Muncitor calificat I 3426-3485 0-703

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

28 Muncitor calificat I 3485 436

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

29 Muncitor calificat I 3013-3485 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
30 Muncitor calificat I-

1/2 normă

1743 534

174*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

31 Muncitor calificat II 3104-3423 0-373

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

32 Muncitor calificat II 3310-3423 0-428

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

33 Muncitor calificat II-

1/2 norma

1712 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
34 Muncitor calificat III 3336 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
35 Muncitor calificat IV

 

3078-3298      0-406

     347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

36 Muncitori necalificați I 2355-2667 0-283

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

37 Muncitori necalificați I-

1/2 norma

1260-1333 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
38 Șofer II 3204 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
39 Șef de pază

1/2 normă

1712 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
40 Paznic 2880-2925 0-439

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

41 Ospătar (bufetier)1/2 n 1441 174* Indemn. hrană OUG.114/2018

*Notă indemnizația de hrană se acordă lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

 

                                                                                DIRECTOR,

                                                                     DR.ING. TRITEAN NICOLAE