Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA LA 30.03.2018 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017

 

NR.

CRT.

FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI

ȘI ADAOSURI

SPECIFICARE

SPOR /

ADAOS

BAZA LEGALĂ

SPOR / ADAOS

0 1 2 3 4 5
1 Director II 7828 950

783

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Legea 153/2017

Legea 45/2009

2 Contabil șef  II 6714 783

671

Sp.CFP

Sp. Membru CA

Legea 153/2017

Legea 45/2009

3 Secretar științific  II 6318 950

783

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Legea 153/2017

Legea 45/2009

4 Șef de laborator II 4764 950 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
5 Șef bază experimentală II 4910 950

491

Ind. Titlu DR

Func.supl.

Legea 153/2017

Legea153/2017

6 Șef bază experimentală II 4910      
7 Șef bază experimentală II 4419

 

530 Func.supl. Legea153/2017
8 Șef de birou II 4576 366 Func.supl. Legea153/2017
9 Cercetător științific gr.I 5589 950

 

Ind. Titlu DR.

 

Legea 153/2017

 

10 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 2795 475 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
11 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 2795      
12 Cercetător științific gr.I-1/4 normă 1398 238 Ind. Titlu DR.

 

Legea153/2017
13 Cercetător științific gr.II 4659 950 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
14 Cercetător științific gr.III 3130 950 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
15 Cercetător științific gr.III 3331      
16 Cercetător științific gr.III 1/2 normă 1531      
17 Cercetător științific 2881-3200 950 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
18 Cercetător științific 2881-2943     Legea 153/2017
19 Asistent cercetare 2415 950 Ind. Titlu DR. Legea 153/2017
20 Asistent cercetare 2245-2808      
21 Inginer agronom II 3290 329 Spor noapte Legea 53 / 2003
22 Inginer agronom II 2559-2743      
23 Inginer mecanic IA –

 1/2 normă

1715      
24 Inginer de sistem I 3443      
25 Inginer II (mediu) 2743      
26 Economist IA 3661 439 Func.supl Legea153/2017
27 Economist I 3368-3443      
28 Economist II 3295      
29 Auditor I 3774 944 Spor audit Legea 672/2002
30 Asistent I (M) 2339-2430      
31 Asistent I (M) 2384 286 Func.supl Legea153/2017
31 Tehnician mecanic IA 2175 870 Func.supl Legea153/2017
32 Contabil IA (M) 2175 218 Func.supl Legea153/2017
33 Muncitor calificat I 2175 29-295 Acord direct Legea 153/2017
34 Muncitor calificat I 2175 136-354

326-435

Spor noapte

Func.supl

Legea 53 / 2003

Legea153/2017

35 Muncitor calificat II 2175 136-544 Spor noapte Legea 53 / 2003
36 Muncitor calificat II 2175      
  Muncitor calificat II-1/2 norma 1088      
37 Muncitor calificat III 2175      
38 Muncitor calificat IV 2175 544 Spor noapte Legea 53 / 2003
39 Muncitor calificat IV 2175      
40 Muncitori necalificați I 2175 136 Spor noapte Legea 53 / 2003
41 Muncitori necalificați I 1900-2175      
  Muncitori necalificați I-1/2 norma 1088      
42 Șofer I 2175      
43 Șofer II 2175      
44 Șef de pază 2175      
45 Paznic 2175 0-544 Spor noapte Legea 53 / 2003
46 Bucătar 2175      
47 Ospătar (bufetier) 2175      

 

 

 

                                                                                DIRECTOR,

                                                                     DR.ING. TRITEAN NICOLAE