Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE

LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA PT. LUNA AUGUST 2020 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017 SI 156/2020

Nr. 1549  din 30.09.2020    

NR.

CRT.

FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI

ȘI ADAOSURI

SPECIFICARE

SPOR /

ADAOS

BAZA LEGALĂ

SPOR / ADAOS

0 1 2 3 4 5
1 Director II 9064 950

906

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

2 Director adjunct economic  II 8343 906

 347*

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 45/2009

OUG.114/2018

3 Director adjunct științific  II 8628 950

906

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

4 Șef de laborator II 7916 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

5 Șef de laborator II 7808  347* Indemn. hrană OUG.114/2018
6 Șef serviciu financiar-contabil II 6184 618

   347*

Spor CFP

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

7 Șef serviciu marketing II 6184  347* Indemn. hrană OUG.114/2018
8 Cercetător științific gr.I 8446 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

9 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 4223 475

174*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

10 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 4223     Legea 153/2017
11 Cercetător științific gr.II  6737-6763 950

   347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

12 Cercetător științific gr.III 4320-4771 950

  347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

13 Cercetător științific gr.III- 1/2 2313     Legea 153/2017
14 Cercetător științific 4217-4517 950

  347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

15 Cercetător științific 4217-4424 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
16 Asistent cercetare 4520 950

  347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

17 Asistent cercetare 3627-4520 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
18 Inginer agronom II 4761 284

 347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

19 Inginer agronom II 3993-4350 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
20 Inginer mecanic IA –

 1/2 normă

2559 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
21 Inginer de sistem I 4901 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
22 Inginer II (mediu) 4102 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
23 Economist IA 5175 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
24 Economist I 4741-4860 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
25 Economist II 3816 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
26 Asistent I (M) 4192-4204 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
27 Asistent II (M) 3858 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
28 Tehnician mecanic IA 4233 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
29 Contabil IA (M) 4233 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
30 Muncitor calificat I 4052-4140 0-3982

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

31 Muncitor calificat I 4140 0-247

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

32 Muncitor calificat I 3432-4140 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
33 Muncitor calificat II 3568-4047 0-4640

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

34 Muncitor calificat II 3878-4047 0-482

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

35 Muncitor calificat II-

1/2 norma

1860 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
36 Muncitor calificat III 3916 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
37 Muncitor calificat IV

 

3447-3859 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
38 Muncitor calificat IV

 

3778-3859    0-460

     347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

39 Muncitori necalificați I 2445-2912 0-288

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

40 Muncitori necalificați I 2445-2912 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
41 Muncitori necalificați I-

1/2 norma

1294-1456 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
42 Șofer II 3719 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
43 Șef de pază

1/2 normă

2024 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
44 Paznic 3232-3300 0-616

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

45 Muncitor cantina(bucatar) 3300 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
46 Ospătar (bufetier)1/2 n 1617 174* Indemn. hrană OUG.114/2018

 

*Notă indemnizația de hrană se acordă lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

 

                                                                                DIRECTOR,

                                                                     DR.ING. TRITEAN NICOLAE