Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE

LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA PT. LUNA FEBRUARIE 2019 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017

Nr.448/28.03.2019

NR.

CRT.

FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI

ȘI ADAOSURI

SPECIFICARE

SPOR /

ADAOS

BAZA LEGALĂ

SPOR / ADAOS

0 1 2 3 4 5
1 Director II 8240 950

824

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

2 Contabil șef  II 6747 675

824

 347*

Spor CFP

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

3 Secretar științific  II 6976 950

824

 347*

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Indemn. hrană

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.114/2018

4 Șef de laborator II 6198 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

5 Șef de laborator II 5876  347* Indemn. hrană OUG.114/2018
6 Șef serviciu financiar-comtabil II 5450      347* Indemn. hrană OUG.114/2018
7 Șef serviciu marketing II 5450

 

 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
8 Cercetător științific gr.I 6542 950

 347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

9 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 3271 475

174*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

10

 

Cercetător științific gr.I-1/2 normă 3271 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
11 Cercetător științific gr.I-1/4 normă 1636 238

87*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

12 Cercetător științific gr.II 5352-5431 950

347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

13 Cercetător științific gr.III 3440-3812 950

347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

14 Cercetător științific gr.III 3812 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
15 Cercetător științific gr.III 1/2 normă 1773 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
16 Cercetător științific 3174-3481 950

347*

Ind. Titlu DR.

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

17 Cercetător științific 3174-3481 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
18 Asistent cercetare 2706-3379 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
19 Inginer agronom II 3781 355

 347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

20 Inginer agronom II 3156 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
21 Inginer mecanic IA –

 1/2 normă

1997 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
22 Inginer de sistem I 3890 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
23 Inginer II (mediu) 3101 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
24 Economist IA 4167 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
25 Economist I 3789-3877 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
26 Economist II 3649 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
27 Economist debutant 2672 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
28 Asistent I (M) 2789-3022 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
29 Tehnician mecanic IA 2862 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
30 Contabil IA (M) 2862 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
31 Muncitor calificat I 2773-2831 49-1005

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

32 Muncitor calificat I 2831 177

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

33 Muncitor calificat I 2831 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
34 Muncitor calificat II 2640-2800 159-236

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

35 Muncitor calificat II 2743-2800 172-350

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

36 Muncitor calificat II 2743-2800 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
37 Muncitor calificat II-

1/2 norma

1400 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
38 Muncitor calificat III 2756 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
39 Muncitor calificat IV

 

2737      342

     347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

40 Muncitor calificat IV 2519-2737 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
41 Muncitori necalificați I 2402-2422 146-159

347*

Acord direct

Indemn. hrană

Legea 153/2017

OUG.114/2018

42 Muncitori necalificați I 2265-2422 152-264

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

43 Muncitori necalificați I 2265-2422 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
44 Muncitori necalificați I-

1/2 norma

1133-1211 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
45 Șofer I 2831 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
46 Șofer II 2690 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
47 Șef de pază

1/2 normă

1400 174* Indemn. hrană OUG.114/2018
48 Paznic 2528-2551 0-638

347*

Spor noapte

Indemn. hrană

Legea 53 / 2003

OUG.114/2018

49 Bucătar 2551 347* Indemn. hrană OUG.114/2018
50 Ospătar (bufetier)1/2 n 1265 174* Indemn. hrană OUG.114/2018

*Notă indemnizația de hrană se acordă lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

                                                                                DIRECTOR,

                                                                     DR.ING. TRITEAN NICOLAE