Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE

LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA LA 31.08.2018

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017

 

NR.

CRT.

FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI

ȘI ADAOSURI

SPECIFICARE

SPOR /

ADAOS

BAZA LEGALĂ

SPOR / ADAOS

0 1 2 3 4 5
1 Director II 7828 950

783

1450

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Voucher vacanță

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.46/2017

2 Contabil șef  II 6714 783

671

1450

Sp.CFP

Sp. Membru CA

Voucher vacanță

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.46/2017

3 Secretar științific  II 6318 950

783

1450

Ind. Titlu DR.

Sp. Membru CA

Voucher vacanță

Legea 153/2017

Legea 45/2009

OUG.46/2017

4 Șef de laborator II 4764 950

1450

Ind. Titlu DR.

Voucher vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

5 Șef bază experimentală II 4910 950

491

1450

Ind. Titlu DR

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea 153/2017

Legea153/2017

OUG.46/2017

6 Șef bază experimentală II 4910 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
7 Șef bază experimentală II 4419

 

530

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

8 Șef de birou II 4576 366

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

9 Cercetător științific gr.I 5589 950

1450

Ind. Titlu DR.

Voucher vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

10 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 2795 475

1450

Ind. Titlu DR.

Voucher vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

11 Cercetător științific gr.I-1/2 normă 2795      
12 Cercetător științific gr.I-1/4 normă 1398 238

750

Ind. Titlu DR.

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

13 Cercetător științific gr.II 4659 950

1450

Ind. Titlu DR.

Voucher vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

14 Cercetător științific gr.III 2999-3331 950

1450

Ind. Titlu DR.

Vouchere vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

15 Cercetător științific gr.III 3331 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
16 Cercetător științific gr.III 1/2 normă 1531      
17 Cercetător științific 2751-2943 950

1450

Ind. Titlu DR.

Vouchere vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

18 Cercetător științific 2751-3009 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
  Cercetător științific 2881 230

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

20 Asistent cercetare 2245-2808 750,1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
21 Inginer agronom II 3290 281

1450

Spor noapte

Vouchere vacanță

Legea 53 / 2003

OUG.46/2017

22 Inginer agronom II 2559-2949 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
23 Inginer mecanic IA –

 1/2 normă

1715 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
24 Inginer de sistem I 3443 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
25 Inginer II (mediu) 2743 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
26 Economist IA 3661 439

1450

Premii excelență

Vouchere vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

27 Economist I 3368-3443 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
28 Economist II 3295 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
29 Auditor I 3774 943

1450

Spor audit

Voucher vacanță

Legea 672/2002

OUG.46/2017

30 Asistent I (M) 2384-2430 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
31 Asistent I (M) 2339-2384 117-286

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

31 Tehnician mecanic IA 2175 870

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

32 Contabil IA (M) 2175 218

1450

Premiu excelență

Voucher vacanță

Legea153/2017

OUG.46/2017

33 Muncitor calificat I 2175 403-3985

0, 1450

Acord direct

Vouchere vacanță

Legea 153/2017

OUG.46/2017

34 Muncitor calificat I 2175 185

326-435

0, 1450

Spor noapte

Premii excelență

Vouchere vacanță

Legea 53 / 2003

Legea153/2017

OUG.46/2017

  Muncitor calificat I 2175      
35 Muncitor calificat II 2175 124-544

436-791

0, 1450

Spor noapte

Acord direct

Vouchere vacanță

Legea 53 / 2003

Legea 153/2017

OUG.46/2017

36 Muncitor calificat II 2175      
  Muncitor calificat II-1/2 norma 1088 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
37 Muncitor calificat III 2175 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
38 Muncitor calificat IV 2175 544 Spor noapte Legea 53 / 2003
39 Muncitor calificat IV 2175 0, 750, 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
40 Muncitori necalificați I 2175 148

333

0, 750, 1450

Spor noapte

Acord direct

Voucher vacanță

Legea 53 / 2003

Legea 153/2017

OUG.46/2017

41 Muncitori necalificați I 2175 0, 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
  Muncitori necalificați I-1/2 norma 1088 0, 1450 Vouchere vacanță OUG.46/2017
42 Șofer I 2175 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
43 Șofer II 2175 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
44 Șef de pază 2175      
45 Paznic 2175 0-544

0, 1450

Spor noapte

Vouchere vacanță

Legea 53 / 2003

OUG.46/2017

46 Bucătar 2175 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017
47 Ospătar (bufetier) 2175 1450 Voucher vacanță OUG.46/2017

 

 

 

                                                                                DIRECTOR,

                                                                     DR.ING. TRITEAN NICOLAE